Feines word 4art

CURS 2023-2024

 1. PROFESSIONS4 (FET)
 2. PLATS DE MENJAR(FET)
 3. VOCABULARI 4(FET)
 4. VOCABULARI2(FET GRUP A i B)
 5. TAULES-DE-X-REPAS6(FET GRUP A i B)
 6. TRUITA DE PATATES (GRUP A i B)
 7. PINTAR TAULES I DIES DE LA SETMANA(FET GRUP A I B)
 8. LLOCS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA(GRUP A i B)
 9. EDIFICIS MÉS ALTS DELS MÓN (FET)
 10. CREAR UN MENÚ DE RESTAURANT(FET GRUP A)
 11. AUTOBÚS AMB FORMES 4T (FET)
 12. 2n TRIMESTRE
 13. COET-AMB-FORMES (FET )
 14. SUBMARÍ (AVUI FAREM AQUEST SUBMARÏ TOTES )
 15. MICROBIT NOM (FET A i B)
 16. CREAR-MELODIES-AMB-PIT(FET A i )
 17. ENTRA A GOOGLE MAPS (FET)
 18.  TECLAT LLETRES MAJÚSCULES (FET) 
 19. PRESENTEM AL ROBOT DASH (FET)
 20. 3r TRIMESTRE
 21. WODER DASH  CONTRASENYA: VKEET
 22. SIGNES DE PUNTUACIÓ (FET)
 23.  MULTIPLICACIONS-REPAS  (FET)
 24. TAULES-DEL 6 i del 7 (FET)
 25. ROBOTS-A-LESCOLA-2022(FET)
 26. 10 MERAVELLES DEL MóN( FET)
 27. ESPORTS I DBUIX AMB FORMES()
 28. HALLOWEN()
 29. COM ANEM ALS LLOCS ()
 30. TRIA DOS DIBUIXOS ()
 31. PAISATGE ()
 32. OS PANDA I CODE ORG ()
 33. MECANOGRAFIA()
 34. ESCRIU LA XIFRA I DOS JOCS ()
 35. ANDY-WARHOL()
 36. QUADRES()
 37. COM FUNCIONA EL TECLAT LLETRES I NOMS ()
 38. GIRAFA ()
 39.  
 40. GOS AMB FORMES()
 41. UNEIX AMB FLETXES ()
 42. LLOCS-LH-()
 43. DORAIMON()
 44. ESCRIU LA XIFRA EN NÚMEROS ROMANS()
 45. DONES DEL MÓN()
 46. EMAILS 4t 2023()
 47. AVATAR ()
 48. CODE.ORG ()
 49. MICROBIT NOM()
 50. MICROBIT JOC M’AGRADA O NO()
 51. 3r TRIMESTRE
 52. PIRAMIDES-SUMAS1 ()
 53. ESQUELET HUMÀ()
 54. DRAC DE SANT JORDI ()
 55. L’ESQUELET HUMÀ 4T 2 SESSIÓ()
 56. MULTIPLICACIONS 6 7 8 I 9 AMB JOC DE PIRATES()
 57. SEPARACIÓ DE SÍL·ABES ()
 58. PROVES ACL()
 59. PUNTS D’INTERÉS I NÚMEROS ()
 60. I LOVE GIPSY()
 61. MÚSCULS DEL COS()
 62. Pixlr EDICIÓ DE FOTOS ( )
 63. JOC DE LES ETIQUETES ()
 64. COET-AMB-FORMES-1 (1)()
 65. CODE.ORG ( )
 66. DIVISIONS-SENZILLES()
 67. CAMÍ A CASA()
 68. CASTELL AMB FORMES()
 69. ETIQUETA DE PRODUCTE AMB MOLT SUCRE ()
 70. FRACCIONS()
 71. CAPACITAT ESTADIS DE FUTBOL()
 72. COR QUE BATEGA()
 73. DONES QUE VAN FER HISTÒRIA()
 74. ESCRIU LA FRASE AMAGADA()
 75. EMOCIONS 4T ()
 76. PIRÀMIDES SUMAS ()
 77. ESCRIU ELS NOMBRES 4T ()
 78. HORES (1)()
 79. HORES 4 ()
 80. HORES HORES()
 81. COPIA ENGANXA()
 82. AUTOBÚS AMB FORMES ()
 83. CAR FORMS()
 84. PLANTES-DE-COLLSEROLA2 ()
 85. LLEGENDA DE SANT JORDI 4T ()
 86. PUNTS D’INTERÉS1()
 87. VEIG-VEIG1()
 88. PLANE FORMS ()
 89. ROSA()
 90. VAIXELL()
 91. NAU ESPACIAL()
 92. SUBMARÍ()
 93. L’EURO()
 94. SISTEMA MONETARI EUROPEU 4T ()
 95. MESURES4()
 96. TRIA UN DIBUIX DELS DOS ()
 97. CICLE DE- L’AIGUA()
 98. JOC DE DIVIDIR
 99. MULTIPLICACIONS 6 7 8 I 9 AMB JOC DE PIRATES()
 100. EMAILS-4T ()
 101.  EL CLUB DELS VALENTS ()
 102. KODABLE 4T ()
 103. MICROBIT 2 ()
 104. Pixlr EDICIÓ DE FOTOS ()
 105. COM FUNCIONA EL teclat. Exercici 17 ()
 106. FORMULARI FAMÍLIES()
 107. LOS VERBOS()
 108. ESTADIOS DEL MUNDO()
 109. PIRÀMIDE DELS ALIMENTS 2021()
 110. EL CLUB DELS VALENTS ()
 111. INSERTAR-LES-SEGÜENTS-FORMES()
 112. CREA-UN-DIBUIX-AMB-WORD()
 113. MARQUES-DE-COTXES-2 ()
 114. SEGUEIX EL TUTORIAL()
 115. SEGUEIX-EL-TUTORIAL (1)()1
 116. SEGUEIX-EL-TUTORIAL-UNICORNI()
 117. ÀNEC AMB PAINT()
 118. KODABLE GRUP MARTA ()
 119. KODABLE GRUP OLATZ ()
 120. EUROS ()
 121. LLEGENDA-DE-SANT-JORDI-1()
 122. CREA UN MENÚ DE RETSTAURANT()
 123. PLA-DE-LECTURA-PORTATIL()
 124. PAINT HELICÒPTER()
 125. 10 MERAVELLES DEL MON ( )
 126. SUBMARÍ AMB PAINT ()
 127. NAU ESPACIAL ()
 128. ()
 129. ELS-OSSOS-4TT ()
 130. FORMULARIS ACL PRIMÀRIA 1 MENÚ DEL DIA
 131. PAPALLONA AMB WORD
 132. SEGUEIX-EL-TUTORIAL-PAINT (1)
 133. ESQUELET-HUMA
 134. DIVIDIR PER UNA XIFRA AMB JOCS ()
 135. COM FUNCIONA EL teclat. Exercici 17 ()
 136. PLANTILLA-FCB-19-20 ()
 137. PLANTILLA-REAL MADRID 19-20 ()
 138. Piràmide DELS ALIMENTS ()
 139. MARQUES DE COTXES 1 ()
 140. Aparell-Digestiu 2020 ()
 141. Esquelet-HUMA-2020 ()
 142. EINES4T ()
 143. COMARQUES-DE-LA-PROVÍNCIA-DE-BARCELONA-1-1 ()
 144. ELS-MUSCULS ()
 145. BANDERES DEL MÓN ()
 146. Inserir LES seguents FORMES ()
 147. ELS-OSSOS-4TT ()
 148. COMPLETA EL TEXT AMB ELS adjectius
 149. La Civilització Egípcia
 150. VERDURES (1)
 151. COMPLETA-4T-2-1 (2)   () 
 152. SENTIMENTS 4T
 153. Sumis sumis sumis sumis  ()
 154. CÒPIA LA FRASES 3  ()
 155. Esquelet-HUMA-4T 2018
 156. ELS MUSCULS ()
 157. VERDURES4 (1)  ()
 158. CÒPIA LES PARAULES I LA RECERCA ELS OBJECTES ()
 159. PLANTILLA DEL REAL MADRID 18-19  ()
 160. Aparell-Digestiu 4RT  ()
 161. EL SISTEMA SOLAR AMB JOC  ()
 162. RELLEU CATALUNYA  ()
 163. EINES4T  ()
 164. BANDERES-DEL-MÓN (9)  ()
 165. COMPLETA LES FRASES AMB EL VERB corresponent  ()
 166. CÒPIA LA recepta  ()
 167. RELLEU I PAISATGE 2019  ()
 168. MULTIPLICACIONS AMB JOC  ()
 169. Monuments-IMPORTANTS-DE-CATALUNYA 4T  ()
 170. MAPA RELLEU CATALUNYA ()
 171. COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA ()
 172. COMARQUES-DE-LA-PROVINCIA-DE-BARCELONA (1) ()
 173. COMARQUES DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA ()
 174. L’AJUNTAMENT DE L’H()
 175. MATEMÀTICS ()
 176. PARTS DE LA BICICLETA()
 177. TAULES AMB CONCURS ()
 178. HORES2 ()
 179. TAULES-AMB-CONCURS-3 4 I 5() 
 180. EL-SISTEMA-SOLAR-AMB-JOCS-()
 181. LA PREHISTORIA()
 182. ELS CAMIONS ()
 183. REALITZA AQUESTS JOCS DE X ()
 184. ANEM A COMPRAR ()
 185. PLA DE LECTURA FITXA DE LECTURA Nº 3 ()
 186. MULTIPLES DE 5 FINS 300 ()
 187. MULTIPLES DE 3 ()
 188. SEPARACIÓ DE SÍL·ABES()
 189. LLEGENDA DE SANT JORDI I JOC MATHFRAME()
 190. POSA L’ARTICLE ()
 191. LARTICLE-ONE 2()
 192. L’ARTICLE AMB ELS NOMS DE CLASSE 2019()
 193. PINTA QUADRES D’UNA TAULA 4Tdocx()
 194. L’ESQUIROL  ()
 195. ELS BADALLS ()
 196. CICLE DE L’AIGUA ()
 197. https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=4a8fb92a-d8da-41c3-85b7-c224b7bcfd3d (KAHOOT DOBLES) ()
 198. https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=e0fb7406-756c-49e4-8901-52718a00c4ff (L’APÒSTROF) ()
 199. https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=1a6cd108-21e5-4ef8-9606-be787843642e (QUINZET) ()
 200. https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=d3b066aa-1a91-4825-b823-0f7897a1a8e1 (TAULES)()
 201. PEL·LÍCULES ESTRENE ()
 202.  CURS DE CODE Nº 7 ()
 203. MESOS I CODE.ORG ()
 204. TAULES TAULES FINS AL 10()
 205. NUMERACIÓ FINS AL 1000 I JOCS ()
 206. ANIMALS-EN-ANGLES 2 ()
 207. MESURA I EUROS
 208. REFRANES 1 
 209. EMOCIONS
 210. CONTES BOJOS LES VACANCES 
 211. EL SISTEMA SOLAR *
 212. ROCAS Y MINERALES *
 213. ELS COLORS *
 214. AJUNTAMENT-DE-LH 4t 
 215. JOCS DE COMPLETAR 
 216. Numeració FINS AL 15  *
 217. Numeració FINS EL 32 *
 218. Realitza AQUESTES sèries
 219.  Numeració FINS A L’45 AMB JOC  *
 220. Numeració-AMB-REGLETES 
 221. MULTIPLICA AMB dibuixos I JOC 
 222. Fraccions INICIACIÓ 1
 223. PARAULES I FRASES VESTITS 
 224. COMPTAR DE 2 A 2  *
 225. COMPTAR DE 3 EN 3
 226. ANIMALS EN ANGLES 
 227. Comptatge D’EUROS I JOC 
 228. CONTES DE 4T
 229. FLORS DE CASA
 230. ARQUITECTURA *
 231. COMPTAR DESENES I Unitats AMB JOC
 232. L’AJUNTAMENT DE L’H
 233. CURS 2 ETAPA 3, LABERINT sequencia
 234. RELLEU  *
 235. MULTIPLICACIONS 6 7 8 I 9 AMB JOC DE PIRATES
 236.  ESTABLIMENTS  *
 237. MULTIPLICACIONS DE EL 2 I DE EL 3 AMB JOC  *
 238. JOC DE DIVIDIR
 239. LABERINT 4T
 240. FRUITES A ANGLÈS  *
 241. DICCIONARI AUDIOVISUAL

 

 

 

82 total views, 2 views today